سرور مجازی ایران

IR1

VCPUS 1 Intel
RAM 1GB
فضا SSD 20 GB
ترافیک با توجه به نیاز
ترافیک 250 گیگ پیش فرض (قابل افزایش)
دسترسی روت
IP اختصاصی رایگان
منابع اختصاصی
دیتاسنتر پیشگامان

IR2

VCPUS 2 Intel
RAM 2GB
فضا SSD 20 GB
ترافیک با توجه به نیاز
ترافیک 250 گیگ پیش فرض (قابل افزایش)
دسترسی روت
IP اختصاصی رایگان
منابع اختصاصی
دیتاسنتر پیشگامان